.

Livet är summan av alla dina val du valt att göra.